Om Cookies

Hvad er cookies?

Her kan du finde mere information om Cookies ! og brugen da disse  !
Her er de mest gængse spørgsmål og svar på om cookies.

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på din computer, for at de kan holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvilke typer cookies findes der?

Der findes overordnet to typer cookies, "HTLM cookies" og ”flash cookies”. HTML- cookies bliver typisk afviklet af browseren, mens flash cookies afvikles af et program. En hjemmeside kan således indeholde både browser cookies og flash cookies. I FDIHs cookie-tjeneste inddeles cookies i 7 kategorier for at give forbrugerne en

  •     Session cookie: Session cookies, der sættes af websitet, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
  •     Session cookie (3. part): Session cookies, der sættes af et 3. part website, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind. Session cookies der sættes af 3. part slettes automatisk, når du lukker din browser.
  •     Persistent cookie: Persistent cookies, der sættes af websitet selv. Persistent cookies gemmes på brugerens enhed og udløber på en given dato/tidsinterval.
  •     Persistent cookie (3. part): Persistent cookies, der sættes af et 3. parts website, som websitet er forbundet til. Persistent cookies gemmes på brugerens enhed og udløber på en given dato/tidsinternval.
  •     Google Analytics: Information om websitets brug af cookies fra Google Analytics – indsamling af trafikdata (ej person henførebare) på sitet.
  •     JavaScript cookie: JavaScript kode og filer fundet på websitet, som kan sætte cookies. Hver fil skal manuelt tjekkes for, om den faktisk sætter cookies.
  •     Flash cookie:Flash movies kan gemme information i "Flash Cookies", som gemmes på brugerens browser. Et manuelt tjek af hver fil er påkrævet.

Hvorfor lægger websites cookies ind?

Websitet lægger cookies på brugerens udstyr (pc, mobil og lign) for at sikre en optimal kommunikation mellem website og brugerens browser. Lige fra muligheden for at logge ind automatisk, over forenkling af netkøb til optimering af internetsider for eksempel ved, at et tilbud tilpasses en brugers særlige behov. Cookies kan hjælpe udbyderne med at få overblik over besøg på websitet, så de løbende kan optimere sitet og målrette deres tilbud og annoncer til brugernes behov og interesser.

Hvilken gavn har du af cookies?

Først og fremmest bidrager cookies til at kunne øge hjemmesidens brugervenlighed og tilbyde bekvemme funktioner. Uden cookies vil besøgende skulle undvære mange funktioner og faste indstillinger af brugerpræferencer, som f.eks. hvilket sprog og valuta du gerne vil have hjemmesiden på, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du er logget ind, og hvilke sider, du har set på websitet.

Er cookies mine digitale fodspor?

Ja! Cookies, der bliver på maskinen, når du forlader et website, indeholder oplysninger om din færden. Men det er kun den, der har lagt cookien på maskinen, som kan læse den. Derfor er dit ”digitale fodspor”, altså cookien, en hjælp til at genkende dig og levere den service, som du forventer.

Indeholder cookies følsomme persondata?

Normalt er der ikke personlige oplysninger i cookies fra netbutikker. I de fleste former for cookies er der kun en generel browsergenkendelse, eller de er knyttet til anonyme data som for eksempel produktgrupper. Sites, der registrer personlige oplysninger, vil typisk gemme et ID i en cookie, der kan anvendes til at identificere dine data på websitets databaser.

Bemærk: Det er som udgangspunkt kun tilladt af gemme personrelaterede eller personhenførbare data, hvis du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. Udbyderen skal overholde gældende databeskyttelseslove. Brugere skal være informeret om oplagringen af personhenførbare data og om formålet med oplagringen.

Kan jeg blive advaret om cookies, inden jeg besøger en website?

Du kan indstille alle browsere til enten at advare dig, bede om din accept af cookies, automatisk godkende cookies eller afvise cookies. Man kan også begrænse accept af cookies til kun at omfatte servere/websites, man har besøgt. Alle browsere indeholder funktioner, som muliggør selektiv sletning af cookies. Vælger man generelt at afvise cookies, må man samtidig acceptere, at der kan ske begrænsninger i brugervenligheden.

Hvad er levetiden af en cookie?

Cookiens levetid varierer, efter hvad de enkelte websites har sat dem til. En session cookie forsvinder typisk, så snart du lukker browservinduet. Andre typer cookies kan eksistere i flere år.

Hvad er 3. part cookies (trediepartscookies)?

En cookie, der kan placeres af både website, analyseprogrammer og eventuelle annoncører på websitet. Data bruges typisk til kundeundersøgelser, statistik om besøg fx Google-Analytics eller til at holde styr på, hvilke annoncer, der bliver klikket på. Data fra fx statistik bruges af websitet, og sendes til udbyderen af statistikprogrammet. De er sædvanligvis ikke henførbare til enkeltpersoner.
Denne Faq er "lånt fra FIDH's Hjemmeside"

Sådan sletter du cookies i :

 

 Yderligere info

Benyt nedenstående links til at lære mere om cookies og privatlivspolitik.

Om cookies

IT & Telestyrelsen

Teleloven

 

Service loven !

Formålet med denne lov er:

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

 Se Service Loven Her

Dagtilbuds Loven !

Formålet med denne lov er:

1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Se Dagtilbuds Loven Her